Studiebegeleiding

STUDIEBEGELEIDING


Bij wie kan je terecht ?

Elke Bogaert

Succesvol studeren
is een combinatie van
de juiste studiekeuze
met de juiste studiemethode.

Studiekeuzebegeleiding


Hoe begin ik aan het maken van een goede studiekeuze in een landschap waar ontzettend veel mogelijkheden zijn. In onze studiebegeleiding gaan we samen op weg waarbij jij handvaten krijgt om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken. We starten altijd vanuit een kwaliteitsvolle analyse die een compleet beeld geeft van jouw talenten. Je krijgt een duidelijk overzicht van jouw karaktereigenschappen, ontwikkelingskansen en jouw natuurlijke motivators. Daarnaast gaan we op zoek naar jouw innerlijke drijfveren, jouw passies en jouw dromen. Kortom jouw levensmissie. Door jouw talenten te koppelen aan jouw missie bouwen we aan een realiseerbaar plan dat jou levensvreugde en energie geeft. Het persoonlijk rapport hiervan wordt niet alleen een leidraad bij het maken van je studiekeuze én blijft levenslang geldig waardoor je het ter hand kan nemen bij iedere verdere belangrijke keuze.

Studiemethodebegleiding


Studeren, hoe doe ik dat dan? Waar haal ik mijn motivatie? Heb ik last van faalangst of uitstelgedrag? Zijn er bepaalde leermoeilijkheden? Via een heel nauwkeurige analyse brengen we zowel jouw sterktes als jouw moeilijkheden in kaart. Daarna starten we een op jouw maat afgestemd traject om jouw sterktes maximaal te laten renderen en jouw moeilijkheden te overwinnen. Jouw traject kan erop gericht zijn om bepaalde kennis bij te werken of te werken aan structuur en organisatie, motivatie, concentratie, het onder controle krijgen van faalangst en zoveel meer. Onze kracht bestaat erin om maatwerk te leveren waardoor de kans op succes gemaximaliseerd wordt.

KernTalentenAnalyse

Individueel op maat

Persoonlijk verslag

Efficiënt leren studeren

Werken aan intrinsieke motivatie

Groeimindset

Concentratie