Relatie- en gezinstherapie

RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE


Bij wie kan je terecht ?

Sarah Jacobs

Marijs Huysmans

Barbara Waterschoot

Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Iedereen maakt deel uit van sociale systemen waarbinnen mensen elkaar beïnvloeden en zo gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen kunnen ontstaan. In ditzelfde proces kunnen ook misverstanden en problemen ontstaan waardoor ruzies, tegenstrijdige verlangens, en zelfs psychische klachten een voedingsbodem vinden.


Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners, hetzij tussen ouders en kinderen, soms zijn de problemen meer individueel van aard. Wanneer het leed voor (één van) de gezinsleden te groot is geworden, en de steun van de omgeving onvoldoende blijkt, kan het aangewezen zijn om therapie aan te vragen.


We staan niet alleen stil bij problemen, maar bekijken ook wie binnen of buiten het systeem kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. We hebben oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleren het samen zoeken naar gezins- of koppeleigen mogelijkheden.