Lobke Hautman

LOBKE HAUTMAN


Klinisch psycholoog

Psychotherapeut

Supervisor i.o.


www.psycholoog.be/lobke.hautman

www.linkedin.com/in/lobke-hautman


lobke@groepspraktijkmenta.beConsultaties

maandag: 8u30 tot 16u

dinsdag: 8u30 tot 16u

woensdag: 8u30 tot 15u 


Duur consultatie en tarieven


Psychodiagnostiek
Wordt op maat aan u voorgesteld en kan vrijblijvend aangevraagd worden.


Consultatie
Intake: 80 €
Gespreksessie: 70 €
Spelsessie: 70 €
Ouder- of gezinsgesprek: 75€Beroepsverenigingen


VVKP : Vlaamse vereniging voor Klinische Psychologie


BFP : Belgische Federatie voor Psychologen


VVCEPC : De Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling


Psychologencommissie : erkenningsnummer 802110513


Psychologenkring Waasland vzw: Secretaris Afdeling Sint-Niklaas

In 2004 studeerde ik af als licentiaat in de Klinische Psychologie. Sinds mijn afstuderen heb ik veel geleerd door met mijn voeten in de praktijk te staan. Mijn werk heeft me ook een mooie persoonlijke groei bezorgd, mede dankzij inzichten die ik heb opgedaan in mijn eigen leertherapie. Deze eigen psychotherapie kaderde binnen de therapieopleiding die ik volgde aan de Universiteit Antwerpen (2011-2015), de Integratieve opleiding in de experiëntiële en cognitieve gedragstherapie.


Ik vind het een voorrecht om het vertrouwen van cliënten te krijgen en om hen te mogen begeleiden in hun eigen groeiproces. In mijn samenwerken met de cliënt kijk ik graag verder dan de klacht en wil ik de mens in zijn geheel ontmoeten, in de ruime omgeving waarin hij leeft. Samen ontwarren we de knopen om zo de belemmerde groei licht en ruimte te geven. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen bij me terecht voor een individueel therapieproces. Bij kinderen en jongeren worden de ouders en de context nauw betrokken.


Vanuit de experiëntiële of cliëntgerichte invalshoek volg ik graag jouw verhaal op jouw tempo. Waar nodig kunnen we methodieken uit de cognitieve gedragstherapie toepassen. Therapie vraagt heel wat engagement van jou en eventueel van je kind. Het kan betekenen dat je hard gaat werken aan moeilijke thema’s. Maar therapie betekent ook een veranderingsproces. Samen kunnen we zoeken waar jouw veerkracht zit en hoe jij kan groeien en persoonlijk evolueren. De therapievorm die ik hierbij gebruik is cliëntgerichte gesprekstherapie of cognitieve gedragstherapie, afhankelijk van jouw noden.


Indien je kind met één of meerdere problemen kampt, gaan we samen, d.w.z. ik, jullie als ouder(s) en je kind, op zoek naar waar dit mee te maken heeft en hoe jullie hier mee kunnen omgaan opdat er verandering komt in het lijden van je kind en van jullie gezin. De therapievorm die ik in individuele sessies met je kind gebruik, is speltherapie of cognitieve gedragstherapie.


Een diagnostisch onderzoek kan helpen om een beter begrip en een gerichte aanpak te vinden. Aan de Thomas More Hogeschool werd ik opgeleid in de neuropsychologische diagnostiek. Je kan bij me terecht voor diagnostisch onderzoek bij klachten die wijzen op neuropsychologische problematieken zoals bv. ADHD en ontwikkelingsproblematieken zoals bv. autisme. Van zodra duidelijk is hoe we de klachten kunnen begrijpen, is ook begeleiding mogelijk om samen uit te zoeken welke ondersteuning jij (of je kind) nodig hebt om jezelf te kunnen zijn in deze wereld.


Daarnaast bied ik een ruim gamma aan intelligentieonderzoek, zowel verbaal als non-verbaal, voor kinderen en volwassenen. Dit kan noodzakelijk zijn in het kader van vermoeden van leerstoornissen, schoolse problemen, een vermoeden van zwakkere of hogere begaafdheid, logopedische therapie,…


Kinderen en jongeren met schoolse problemen kunnen samen met hun ouders terecht voor diagnostisch onderzoek en begeleiding. Eerst onderzoeken we wat de oorzaak is van de schoolse moeilijkheden (eventueel samen met een logopedist die specifiek onderzoek naar leerstoornissen kan uitvoeren). Dan zoeken we samen met de ouders, de school en een arts (kinderpsychiater of neuroloog) naar een gepersonaliseerde aanpak om het kind of de jongere de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft.


Fonzie is de therapiehond. Hij zorgt voor een ontspannen sfeer en maakt dat jij (of je kind) je gemakkelijker kan openstellen in de therapie. Geen probleem als je je niet op je gemak voelt bij een hond. Dan gaat Fonzie naar zijn nestje in een andere kamer.  


Sinds 2020 volg ik de opleiding tot Supervisor voor psychotherapie en klinisch-psychologische behandeling aan de Universiteit Antwerpen. Psychologen en psychotherapeuten kunnen bij me terecht om begeleid te worden in hun psychotherapeutisch en/of klinisch werk met cliënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte.