Elke Verbruggen


ELKE VERBRUGGEN


Klinisch psycholoog

Gedragstherapeut


T 0489 296 027

elke@groepspraktijkmenta.beConsultaties

op afspraak


Duur consultatie en tarieven


Psychodiagnostiek
Wordt op maat aan u voorgesteld en kan vrijblijvend aangevraagd worden.Opleidingen

-Licentiaat in de klinische psychologie (UGent 1990-1995)
-Therapie-opleiding Gedragstherapie (UGent 2001-2004)
-Meerdere opleidingen binnen Autisme Centraal
-Postgraduaat Psychodiagnostiek bij kinderen (Ugent 2016-2018)
-Opleiding ADOS-2 basistraining, (Acare 2019)

In 1995 studeerde ik af als licentiaat in de klinische psychologie, optie ontwikkelingspsychologie aan de UGent.


Een kleine 20 jaar heb ik ervaring opgedaan als pedagogisch ondersteuner binnen bijzondere jeugdzorg. Het werken met gezinnen (en kinderen in een leefgroep) confronteerde me met problemen die mensen in hun leven kunnen tegenkomen en over welke veerkracht kinderen kunnen beschikken. Mijn therapie-opleiding (Gedragstherapie UGent 2001-2004) gaf me extra handvatten in het omgaan hiermee.


Het verlangen om individueel kinderen/adolescenten te begeleiden groeide. De problematiek van ontwikkelingsstoornissen (autismespectrumstoornis en ADHD) boeit me, opleidingen binnen Autisme Centraal heb ik meermaals gevolgd.


In het werkveld voelde ik de noodzaak aan psychologen die psychodiagnostisch onderzoek verrichten. In 2016-2018 volgde ik een bijkomende Postgraduaat Psychodiagnostiek aan de UGent.


In 2018 maakte ik een ‘carrièreswitch en legde ik mijn focus op psychodiagnostiek en het therapeutisch begeleiden van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen. Dit groeide, via het begeleiden van ouders, uit naar diagnostiek en begeleiding van volwassenen.


Zelf zie ik diagnostiek als een proces om het functioneren van iemand in kaart te brengen, zowel in sterktes als zwaktes. Het feit dat iemand de vraag stelt naar onderzoek, is niet enkel een vraag naar diagnose, maar ook een vraag naar hulp/handvatten over hoe het verder moet.


Graag ga ik een stukje mee op weg om iemands ‘handleiding’ uit te schrijven en te samen te zoeken naar verklaringen en manieren om met ‘anders functioneren’ om te gaan.