Marijs Huysmans

MARIJS HUYSMANS


Klinisch psycholoog

Seksuoloog

Relatie- en gezinstherapeut

T 0468 56 59 29

marijs@groepspraktijkmenta.be


TIJDELIJKE CLIËNTENSTOP

GEEN NIEUWE AANMELDINGEN VOOR THERAPIE


Consultaties


Enkel op afspraak

Woensdagnamiddag en -avond


Consultatie
Intake : 75 €

Individuele gespreksessie: 65 €
Koppel- of gezinsgesprek: 70€

Verslag: 60 €


Opleidingen


Master of Science in de Psychologie
K.U. Leuven, 2012-2014


Master in de Seksuologie

K.U. Leuven, 2014-2016


Relatie-, Gezins-, en Systeempsychotherapie

KULeuven, september 2017 - juni 2021

In 2014 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog met de optie kinderen en adolescenten aan de universiteit van Leuven. Daarna heb ik me gedurende twee jaar bijgeschoold in het wetenschappelijke domein van de seksuologie, ook aan de KU Leuven. Ik raakte er erg geboeid door het thema gender en heb daardoor stage gelopen in het centrum voor seksuologie en gender aan het UZ Gent. Begin 2017 ben ik gestart als oncopsycholoog (eveneens als lid van het palliatief supportteam) en seksuoloog in AZ Delta.


Midden 2017 heb ik de overstap gemaakt naar de kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ Nikolaas, waar ik sindsdien als psycholoog en gezinstherapeut werk.


Intussen heb ik ook een postgraduaat behaald in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (KU Leuven).


Naast mijn werk in AZ Nikolaas werk ik sinds 2018 deeltijds als zelfstandig psycholoog. Bij Menta kunnen kinderen, jongeren en volwassenen bij me terecht voor relatietherapie en gezinstherapie en voor de begeleiding rond het thema genderdysforie.
Toon Hermans

Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar.

 


Soms maken we ons zorgen om de mensen rondom ons, of om onszelf. Wanneer het niet goed lijkt te gaan met iemand, heeft dat vaak een heuse impact op de naasten. Ze leven mee. Soms ontstaan er spanningen in de relaties of raken relaties vertroebeld. Wanneer de verbinding met elkaar wat zoekt lijkt, maakt dat ons onrustig.


Binnen de relatie- en gezinstherapie zoeken we, van mens tot mens, naar manieren om elkaar (weer) te bereiken. Want ook al bestaan er niet altijd pasklare oplossingen, toch kan het delen van de zorgen helpen in het kunnen (ver)dragen van de last. We zoeken naar nieuwe inzichten, nieuwe manieren om er te zijn voor elkaar en met elkaar. Gezinsleden hebben vaak goede redenen om niet te willen of kunnen spreken met elkaar. Ze aarzelen. Niet iedereen staat even hard te springen om met elkaar in gesprek te gaan. Het bespreekbaar maken van die aangevoelde risico’s maakt een wezenlijk onderdeel uit van ons traject. We zoeken hoe elkaar (beter) te begrijpen. Soms zit dat begrijpen verscholen in taal, maar soms kan het zich ontvouwen via het niet-talige (bijvoorbeeld samen doen). We zetten in op de betekenis van ieders gedrag en gevoel wat een wezenlijk onderdeel uitmaakt van jullie unieke gezinsverhaal.


We zoeken naar de verbondenheid, krachten en hoop die jullie als gezin bezitten en wakkeren die verder aan zodat jullie aansterken en weer verder in het leven kunnen.

 

Stel je vraag aan Marijs