Eline Maesschalck Cornand

Eline Maesschalck Cornand


Klinisch psycholoog

T 0471 97 44 10

eline@groepspraktijkmenta.be


Duur consultatie en tarieven


Psychodiagnostiek
Wordt op maat aan u voorgesteld en kan vrijblijvend aangevraagd worden.


Consultatie
Intake: 80 €
Gespreksessie: 70 €
Spelsessie: 70 €
Ouder- of gezinsgesprek: 75€

Opleidingen


Master in de Klinische psychologie met afstudeerrichting biologische

VUB, 2021


Permanente vorming psychodiagnostiek kinderen en adolescenten 

VUB, 2021 - 2023


Beroepsverenigingen


Psychologencommissie

erkenningsnummer  972131733

In 2021 studeerde ik af als Master in de Klinische Psychologie aan de VUB. Tijdens mijn stageperiode kwam ik binnen een therapeutisch kader voor het eerst in contact met diverse doelgroepen, van kinderen tot ouderen, alsook met chronische ziektes.


De “klik” met kinderen en adolescenten was er heel snel en mijn interesse in de connectie tussen het lichaam en de psychologie werd nog groter. Naast Klinisch Psycholoog heb ik dan ook gekozen voor de afstudeerrichting biologische waar er dieper werd in gegaan op de connectie tussen het lichaam en de psychologie en omgekeerd.


Bij Menta kunnen kinderen en adolescenten bij me terecht kunnen voor een individueel therapieproces. Bij kinderen en jongeren zullen de ouders en de context ook betrokken worden. Samen gaan we kijken wat de klacht is en hoe we een veranderingsproces in gang kunnen zetten.


Elke therapie is anders en zal dan ook afgestemd worden op de noden van het kind of jongere. Dit kan aan de hand van speltherapie of gesprekstherapie. Als psycholoog vind ik het belangrijk om zowel het kind/jongere alsook de ouders en hun context goed te begrijpen. Een duidelijk beeld krijgen van de omkadering rond het kind/jongere kan een grote rol spelen in de begeleiding en ondersteuning die het kind of de jongere nodig heeft.


Naast mijn therapeutisch werk, verricht ik ook psychodiagnostisch onderzoek. Hiervoor volgde ik de tweejarige vorming in psychodiagnostiek met als doelgroep kinderen en adolescenten aan de VUB. Samen met mijn collega Lobke vormen we het diagnostisch team.

Een diagnostisch onderzoek kan helpen om bepaalde problematieken en klachten beter te begrijpen en de aanpak gerichter af te stemmen. De juiste ondersteuning krijgen zowel thuis als op school kan een grote rol spelen. Bij een vermoeden van een leerstoornis, problemen op school, logopedische therapie kan er een intelligentieonderzoek (verbaal of non-verbaal) afgenomen worden om een duidelijker beeld te schetsen. Verder kan je bij mij ook terecht voor diagnostisch onderzoek bij klachten die wijzen op neuropsychologisch onderzoek zoals bv. ADHD. Samen met de ouders, school en een arts (kinderpsychiater) zullen we kijken welke begeleiding er nodig is.

Stel je vraag aan Eline