Mieke Grisar

MIEKE GRISAR


Klinisch psycholoog

Psychodynamisch kinder- en jongerentherapeut

T 0479 40 37 43

mieke@groepspraktijkmenta.be

www.miekegrisar.beDuur consultatie en tarieven


Consultatie
Intake: 75 €
Gespreksessie: 70 €
Spelsessie: 70 €
Ouder- of gezinsgesprek: 70€Beroepsverenigingen


VVPT : Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie


BWP : Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie


Psychologencommissie : erkenningsnummer 742105085


Psychologenkring Waasland vzw : voorzitter Afdeling Sint-Niklaas

In 1998 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent. In de eerste jaren na mijn studies heb ik voornamelijk ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren.


Om mij verder te specialiseren heb ik de opleiding in de psychodynamische kinderpsychotherapie (2007) aan de KULeuven gevolgd. In het psychodynamisch werkmodel staat het kind of de jongere centraal met zijn affectief-relationele geschiedenis en binnen zijn gezinscontext. Centraal staat de eigen subjectieve beleving (verlangens, angsten, dromen, conflicten, enz.) van het kind of de jongere. Binnen de ontwikkeling van het kind of de jongere kijken we naar zijn kwetsbaarheden en veerkracht.


Maar een kind of jongere leeft ook steeds vanuit een verbondenheid (relationele context) met belangrijke anderen (ouders, broers, zussen, …). Deze relationele banden bepalen deels bewust, deels onbewust, hoe het kind of de jongere functioneert en in het leven staat. Deze belevingen en ervaringen kunnen in psychotherapie aan bod komen, via spel, gedrag, woorden … en krijgen in de relatie met de therapeut betekenis. Therapeutisch werken vanuit het psychodynamisch werkmodel betekent dat er een therapeutische vertrouwensrelatie wordt aangegaan die een veilig en dragend kader aanbiedt, waarbinnen een probleem geëxploreerd en doorleefd kan worden, zodat verwerking en verandering mogelijk wordt.Wie?


Zowel kleuters (3 tot 6 jaar), kinderen (6 tot 12 jaar), jongeren (12 tot +-18 jaar) als hun ouders kunnen bij mij terecht.Waarmee?


Sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, woede-uitbarstingen, psychosomatische klachten, hechtingsproblemen, zindelijkheidsproblemen, rouwverwerking, angstklachten, identiteitsvragen, ontwikkelingsproblemen.

Ouders kunnen ook bij mij terecht met opvoedingsvragen.Hoe?


  • De aanmelding gebeurt telefonisch.
  • Daarna bekijk ik het probleem van naderbij via een aantal verkennende gesprekken.
  • Via een belevingsonderzoek zoek ik, bij kleuters en lagere schoolkinderen, uit waar het probleem zich situeert.
  • In het adviesgesprek worden de werkhypothesen besproken en de therapievorm toegelicht.Welke therapievormen zijn er?


  • Individuele gesprektherapie of speltherapie in combinatie met ouderbegeleiding
  • Enkel ouderbegeleiding
  • Gesprekken met ouders en kind of jongere samen

Stel je vraag aan Mieke