Emel Kiliç

EMEL KILIC


Sociaal cultureel agoog

Klinisch psycholoog i.o.

T 0497 12 61 37

emel@groepspraktijkmenta.be

www.emelkilic.be


Consultaties

zaterdag: 8u00 tot 15u


Kostprijs consultaties


Intake: 80 €

Gespreksessie: 70 €

Spelsessie: 70 €

Ouder- of gezinsgesprek: 80€


Groepssessies:
Minimum 5, maximum 15 deelnemers
Sessies van één uur: €200
· Voor vormingen en workshops voor ouders, leerkrachten en begeleiders hanteer ik een tarief van €200 per uur.

· De kosten voor het werken met organisaties kunnen variëren afhankelijk van het wederzijdse contract


Studies

 

Marmara University- Onderwijs Faculteit- Specifiek voor vroegere leeftijd ( van 0-6) jaar, 2008


Vrije Universiteit Brussel- Onderwijsfaculteit- Culturele Agogiek-Specifiek voor Volwassenen, 2016


Vrije Universiteit Brussel- Voorbereidingsprogramma Master in Klinische Psychologie, 2022


Vrije Universiteit Brussel, Psychologie en Onderwijs Faculteit, doctoraat onderzoeker, start 2017


Mijn naam is Emel Kiliç. Ik heb ongeveer vijftien jaar ervaring in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Als cultuursensitief hulpverleenster ben ik in 2008  afgestudeerd  aan de Marmara University - Onderwijs faculteit in Istanbul. In de eerste jaren na mijn studies heb ik voornamelijk ervaring opgedaan in het werken met kinderen. Momenteel ben ik ook een doctoraatsonderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel in de Psychologische en Pedagogische Faculteit.

 

Als een leergierige therapeute geloof ik in het levenslang leren. Wij kunnen op elke leeftijd iets leren of afleren met onze eigen empowerment. Daarvoor heb ik verschillende opleidingen gevolgd om kinderen, jongeren en gezinnen te steunen.

 

Humanisme is mijn levensfilosofie.  Ik heb dan ook meerdere jaren ervaring als hulpverlener om met verschillende culturen, nieuwe gezinsvormen, migratie en nieuwkomers te werken. Als hulpverlener bied ik een luisterend oor met aandacht, geduld en empathie. Ik hou ervan om mensen te steunen om op eigen benen te staan. Dit doe ik vanuit een cliëntgerichte houding waarbij ik samen met de cliënt uitzoek hoe die zijn eigen verantwoordelijkheden kan nemen en zijn eigen veerkracht kan ontdekken. In mijn visie is de wederkerige verantwoordelijkheid van cliënt en therapeut de belangrijkste bouwsteen in de hulpverlening.  

 

Op zaterdagen (na afspraak) bied ik in de praktijk individuele consultatie, therapie aan kinderen of volwassenen, gezinsondersteuning en groepsbegeleiding. Verder is het mogelijk om een online consultatie, begeleiding of coaching te organiseren.  Waar nodig, en steeds in overleg met u, kan ik u doorverwijzen naar een collega-expert.

 


Studies

 

 • Marmara University- Onderwijs Faculteit- Specifiek voor vroegere leeftijd ( van 0-6) jaar, 2008
 • Vrije Universiteit Brussel- Onderwijsfaculteit- Culturele Agogiek-Specifiek voor Volwassenen, 2016
 • Vrije Universiteit Brussel- Voorbereidingsprogramma Master in Klinische Psychologie, 2022
 • Vrije Universiteit Brussel, Psychologie en Onderwijs Faculteit, doctoraat onderzoeker, start 2017

 

 

Bijkomende opleidingen

 

Creativiteit, speltherapie en het leren van eigen narratieven zijn mijn belangrijkste bouwstenen als hulpverlener.  Binnen mijn opleiding klinische psychologie heb ik in verschillende psychologie stromingen interesse, onder andere de  Psychodynamische therapie (MBTC-Mentalisation Based Treatment Children), Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT), Mindfulness, Gedragstherapie en Systeemtherapie (Narratieve Stroming).


Om mij verder te specialiseren heb ik kortdurige opleidingen gevolgd, waaronder Systemisch werken met paren: relaties onder druk van psychopathologie (Interactie-Academie, mei 2021), Gestalt groepstherapie (IVC, december 2016, mei 2017, Kortrijk), Mindfullness Training (Brusssels University Consultation Center (BRUCC), 2020) Waldorf Steiner Education(2009, Istanbul)

 


Doelgroep

 

 • Zowel kleuters (3 tot 6 jaar), kinderen (6 tot 12 jaar) als hun ouders kunnen bij mij terecht.
 • Volwassenen
 • Kinderen en volwassen nieuwkomers, migranten, nieuwe gezinsvormen, multiculturele gezinnen.

 

 

Waarmee?

 

Je kan bij me terecht met allerlei thema’s, waaronder coaching, sociaal-emotionele problemen, rouw- en verliesverwerking, hechtingsproblemen, zindelijksheidproblemen, ouderschapscoaching, toekomstplanning, aangepaste studie methode, studiebegeleiding, bemiddeling,  . Ouders kunnen ook bij mij terecht met opvoedingsvragen of om op een ander manier  te leren communiceren met hun kinderen.

Hoe?

 • De aanmelding gebeurt in eerste instantie per e-mail of telefonisch
 • Daarna bekijk ik het probleem van naderbij via een aantal verkennende gesprekken.
 • Bij kleuters en lagere schoolkinderen zoek ik via een belevingsonderzoek uit waar het probleem zich situeert.
 • In het adviesgesprek worden de werkhypothesen besproken en de therapievorm toegelicht.

 

 

Welke therapievormen zijn er?

 

 • Individuele gesprekstherapie of speltherapie in combinatie met ouderbegeleiding
 • Enkel ouderbegeleiding
 • Gesprekken met ouders en kind (of jongere) samen

 

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk en de cliënt kan de begeleiding op elk moment aanvatten of stopzetten.