Sarah Jacobs

SARAH JACOBS


Relatie- en gezinstherapeut

Klinisch (neuro-)psycholoog

T 0495 57 50 70

sarah@groepspraktijkmenta.be


AANMELDINGSSTOP: Sarah neemt geen nieuwe cliënten aan


Consultaties


Enkel op afspraak

Donderdag 8u - 15u


Consultatie
Intake relatie- of gezinstherapie: 80 €
Individuele intake: 75 €

Individuele gespreksessie: 65 €
Koppel- of gezinsgesprek: 75€


Opleidingen


Master in de Klinische Psychologie

Ugent, 2013


Permanente Vorming Klinische Neuropsychologie

UGent, 2015


Acceptance and Commitment Therapy

ACT-academie, zomer 2017


Relatie-, Gezins-, en Systeempsychotherapie

KULeuven, september 2017 - juni 2021

Wie ben ik?


In 2013 studeerde ik af als Master in de Klinische Psychologie aan de UGent. Naast deze universitaire opleiding volgde ik een tweejarige vorming in Klinische Neuropsychologie (2013-2015) en volgde ik een vierjarige postgraduaat Relatie-, Familie-, en Systeempsychotherapie (2017-2021).

Iedere donderdag ben ik als relatie- en gezinstherapeut aan het werk bij groepspraktijk Menta. De andere dagen werk ik als gezinstherapeut op de crisisafdeling van kinder- en jeugdpsychiatrie Tilia in Sint-Niklaas (VITAZ).Wat is relatie- en gezinstherapie?


Systeempsychotherapie of relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Iedereen maakt deel uit van sociale systemen waarbinnen mensen elkaar beïnvloeden en zo gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen kunnen ontstaan. In ditzelfde proces kunnen ook misverstanden en problemen ontstaan waardoor ruzies, tegenstrijdige verlangens, en zelfs psychische klachten een voedingsbodem vinden.


Soms liggen de problemen vooral in de relationele sfeer, hetzij tussen partners, hetzij tussen ouders en kinderen, soms zijn de problemen meer individueel van aard. Wanneer het leed voor (één van) de gezinsleden te groot is geworden, en de steun van de omgeving onvoldoende blijkt, kan het aangewezen zijn om therapie aan te vragen.


We proberen samen op zoek te gaan naar nieuwe inzichten en/of vaardigheden om gebeurtenissen of gevoelens te kaderen zodat deze minder bepalend worden in het dagelijkse leven. Het doel van de therapie is om de problemen te belichten tegen de achtergrond van de interacties met anderen, in een poging onderlinge relaties te versterken.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het proberen veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het proberen veranderen van de manier waarop er naar problemen worden gekeken (betekenisgeving).

We staan niet alleen stil bij problemen, maar bekijken ook wie binnen of buiten het systeem kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. We hebben oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleren het samen zoeken naar gezins- of koppeleigen mogelijkheden.Voor wie?


Gezinnen en koppels kunnen bij mij terecht voor een brede waaier aan bezorgdheden of problematieken. Gezien ik in het werkveld als neuropsycholoog ook ervaring heb opgebouwd in het werken met adolescenten of volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, DCD,…) of neuromotorische stoornissen/problemen (spierziekte van Duchenne, NAH,…), kunnen ook deze vragen therapeutisch bij mij terecht.


Naast koppels en gezinnen is het ook mogelijk om hiervoor individueel aan te melden. Voor individuele therapie neem ik aanmeldingen aan vanaf 16 jaar.

Stel je vraag aan Sarah