Ellen Bolsens

ELLEN BOLSENS


Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

T 0496 30 57 86

ellen@groepspraktijkmenta.be


TIJDELIJKE CLIËNTENSTOP

GEEN NIEUWE AANMELDINGEN VOOR THERAPIE

WEL NIEUWE AANMELDINGEN VOOR ONDERZOEK Duur consultatie en tarieven


Consultatie
Intake: 75 €
Gespreksessie: 60 €
Spelsessie: 60 €
Ouder- of gezinsgesprek: 70€


Psychodiagnostiek

op aanvraagBeroepsverenigingen


VVKP: Vlaamse vereniging voor
Klinische Psychologie


BFP: Belgische Federatie voor Psychologen


VVTIV: Vlaamse Vereniging Therapeuten Interactionele Vormgeving


Psychologencommissie:

erkenningsnummer 862110176

Ik ben Ellen, mama, psycholoog en therapeut in de Interactionele vormgeving. Ik hou van het werken met verschillende doelgroepen en ga graag de ontmoeting aan met kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Ik mocht dan ook op verschillende gebieden reeds proeven van wat hulpverlening kan betekenen en zet dit graag verder in mijn werk als psycholoog.


Als IV-therapeut werk ik met verschillende doelgroepen en hou ik ervan om mensen te ontmoeten, elk met hun eigen verhaal, eigen verleden, eigen kansen en uitdagingen. In de sesssie staat de interactie tussen therapeut en cliënt, maar ook de relatie van het individu met zijn/haar omgeving. Samen betekenis geven en op verschillende, alternatieve manieren jezelf ontdekken, is vaak een uitdaging.


Gesprekken zullen gestoeld zijn op een combinatie van therapievormen, met als basis de clëntgerichte en contextuele therapie. Als therapeut volg ik uw tempo in het veranderingsproces.


Verder vorm ik samen met Lobke het diagnostische team. Diagnostiek kan helpen om zaken in het juiste perspectief te plaatsen, dingen beter te begrijpen en een juiste aanpak te vinden.


Voor psychodiagnostiek en intelligentieonderzoek kan je ook bij mij terecht.
Werkwijze


• Aanmelding

Telefonisch of via mail


• Intakefase

We maken kennis en verkennen de klachten en het probleem.


• Therapievoorstel

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een voorstel tot therapie aangeboden. Dit kan een individuele (spel)therapie, relatie- of gezinstherapie zijn.


• Therapeutische fase

We gaan aan de slag en proberen betekenis te geven aan de klachten. We maken evolutie mogelijk.


• Afrondingsfase

Wanneer een nieuw evenwicht is bereikt, ronden we de therapie af, op jouw tempo.

Stel je vraag aan Ellen