Familiale en scheidingsbemiddeling

BEMIDDELING


Bij wie kan je terecht ?

Sofie Cappaert

U kan bij Menta terecht voor bemiddelingen in familiale en gezinscontext: kinderen, ouders, grootouders, broers en zussen.

Als jullie net in twee huizen zijn gaan wonen of er over nadenken om uit elkaar te gaan en een ouderschapsreorganisatie of ouderschapsbemiddeling nodig hebben. Of als jullie al langer in twee huizen wonen en de gemaakte afspraken verlopen niet goed.

Ook voor scheidingsbemiddeling kan u bij Menta terecht.

Wat is bemiddeling?


Bemiddeling bestaat uit verschillende fases, vooraleer we kunnen starten met bemiddeling is er een trajectkeuzegesprek. Zijn jullie voldoende geïnformeerd over wat bemiddeling inhoudt en wat er kan verwacht worden. Als bemiddelaar bespreek ik de andere trajecten die mogelijk zijn en de voor- en nadelen van ieder traject.


Als jullie kiezen voor bemiddeling dan wordt een bemiddelingsprotocol / samenwerkingsakkoord ondertekend, hierbij worden afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van de gesprekken. Bemiddeling is vrijwillig en kan ten alle tijden worden stopgezet. Als bemiddelaar ben ik onderworpen aan beroepsgeheim.


Als de ‘spelregels’ duidelijk zijn, gaan we over naar de agendabepaling. Samen bepalen we de agendapunten en er wordt een volgorde van agendapunten afgesproken.

Eén voor één worden de agendapunten besproken. Jullie hebben de touwtjes in handen, omdat jullie zelf met voorstellen, ideeën en mogelijkheden komen is de uiteindelijke afspraak duurzamer en gedragen. Als bemiddelaar begeleidt en bewaak ik het proces, ik werk voor beide partijen en zorg ervoor dat jullie aan het woord komen en beluisterd worden.


De akkoorden die jullie bekomen worden genoteerd in een overeenkomst, deze overeenkomst kan gehomologeerd worden door de rechtbank.

Wie kan terecht voor bemiddeling?


U kan bij mij terecht voor bemiddelingen in familiale en gezinscontext: kinderen, ouders, grootouders, broers en zussen. Als jullie net in twee huizen zijn gaan wonen of er over nadenken om uit elkaar te gaan en een ouderschapsreorganisatie – ouderschapsbemiddeling nodig hebben of als jullie al langer in twee huizen wonen en de gemaakte afspraken niet goed verlopen.

Ook voor scheidingsbemiddeling kan u bij mij terecht.


Neem gerust vrijblijvend contact op om u vraag naar bemiddeling te bespreken.

Trajectkeuzegesprek

Familiale bemiddeling

Scheidingsbemiddeling

Ouderschapsreorganisatie

Ouders, kinderen, grootouders, broers, zussen …